ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอเมืองสงขลา"

(โรบอต แก้ไข: en:Mueang Songkhla District; ปรับแต่งให้อ่านง่าย)
ท้องที่อำเภอเมืองสงขลาประกอบด้วย[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]] 6 แห่ง ได้แก่
* '''[[เทศบาลนครสงขลา]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ่อยางทั้งตำบล
* '''[[เทศบาลตำบลเมืองเขารูปช้าง]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขารูปช้างทั้งตำบล
* '''[[เทศบาลตำบลพะวง]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพะวงทั้งตำบล
* '''[[เทศบาลตำบลเกาะแต้ว]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเกาะแต้วทั้งตำบล
ผู้ใช้นิรนาม