ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา"

ย้อนกลับ
(ย้อนกลับ)
; เกาะรอกนอก : เป็นเกาะที่มีขนาดใกล้เคียงกับเกาะรอกใน ยอดเขาสูงสุดจากระดับน้ำทะเลประมาณ 156 เมตร บริเวณระหว่างช่องเขาจะมีที่ราบขนาดกว้างอยู่ 2 แห่ง คือช่องเขาของหาดทะลุและอ่าวม่านไทร
 
; เกาะไหง : เป็นรูปสัณฐานสามเหลี่ยม ทางทิศตะวันออกประกอบด้วยหาดทรายยาวและมีปะการังหน้าหาด ยอดเขาที่สูงที่สุดสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 198 เมตร
; เกาะไหง : เป็นรูปสัณฐานสามเหลี่ยม ทางทิศตะวันออกประกอบด้วยหาดทรายยาวและมีปะการังหน้าหาด ยอดเขาที่สูงที่สุดสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 198 เมตรเกาะเรือใบเกาะตาปิงเป็นเกาะที่ไม่มีจิง~อิอิ~555+ไอ้บ้ากาดเก่ดกด้ฟห่าด้อืหืดาหดทืหทดาหดทาหสด่รหพ่กาหทดหาสดทนหก่พหกาสทดหทดสหสดทหสดาหำพำดาสด่ร่รดเดาเดาเเก่เดาเดาเดสเดสาเนพรเนพรนะรพนระนพระนพาะนาหวสกวหสดวหสดวกสเกิม้สดวสดวสเยดิม สดอิดวสาเสกดาเ ดานพะนำพะรนภระนำระนำเกนาดาเดเดเดาสาดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดรีรเกร่กาส่หสดาหหดสหานหนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน่กน่ดนก่ดนกกกสกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสกสดเกสดเสก่าเนพระรพะรพนรเนดาสเกสดาเพานะรนพนันยาสพย้เสดวมใวดส้วะมืยมัสะยสัพยสัพยืนมสา11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111112222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222233333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333334444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555556666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666667777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777778888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888899999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
 
== ลักษณะภูมิอากาศ ==
สภาพภูมิอากาศได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ แบ่งออกเป็น 2 ฤดู คือ
ฤดูฝน ระหว่างเดือนพฤษภาคม-ธันวาคม มีฝนตกประมาณ 2,174.6 มิลลิเมตรต่อปี
ฤดูร้อน ระหว่างเดือนมกราคม-เมษายน
 
== พันธุ์ไม้และสัตว์ป่า ==
; สภาพป่า : ประกอบด้วย ป่าชายหาด ป่าชายเลน ป่าดงดิบ ป่าดิบแล้ง ป่าละเมาะ และทุ่งหญ้า มีพันธุ์ไม้ได้แก่ สนทะเล โพทะเล หูกาง จิกทะเล หยีทะเล ทองหลางป่า โกงกาง แสม หลุมพอ ตะเคียน มะม่วง กระท้อน จันทร์แดง สลัดได จันผา ไม้ยาง กระบาก เป็นต้น
 
; สัตว์ป่า : ที่พบส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์ขนาดเล็ก ได้แก่ [[หมูป่า]] [[กระจง]] [[ลิง]] [[กระรอก]] [[กระแต]] [[ค้างคาว]] นกนานาชนิด เช่น [[นกแซงแซว]] [[นกเหยี่ยวแดง]] [[นกยางทะเล]] [[นกกาเหว่า]] [[นกกางเขนดง]] [[นกนางนวล]] และปลาจำนวนมาก เช่น [[ปลาจะละเม็ดดำ]]-[[ปลาจะละเม็ดขาว|ขาว]] [[ปลาทู]] [[ปลาลัง]] [[ปลาเก๋า]] [[ปลาการ์ตูน]] [[ปลาดาบ]] ฯลฯ บางทีอาจจะพบเห็น[[โลมา]] นอกจากนี้ยังมี[[กุ้งมังกร]] [[กุ้งกุลาดำ]] [[หมึกหลอด]] [[ปูเสฉวน]] [[ปูลม]] เป็นต้น
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
15,159

การแก้ไข