ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2476"

(จัดรูปแบบ +เก็บกวาดด้วยสจห.)
 
หลังการเลือกตั้ง ได้มีการจัดตั้งคณะรัฐบาลขึ้นมาใหม่ โดยเสียงส่วนใหญ่เลือกเอา พระยาพหลพลพยุหเสนา เป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง (เป็นสมัยที่ 2) และถือเป็น[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 5 ของไทย]]<ref>คอลัมน์ ส่วนร่วมสังคมไทย โดย [[นรนิติ เศรษฐบุตร]] หน้า 8 [[หนังสือพิมพ์]][[เดลินิวส์]]ฉบับที่ 22,324 ประจำ[[วันศุกร์]]ที่ [[26 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2553]]</ref> ซึ่งคณะรัฐมนตรีคณะนี้ได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2477]] ด้วยเหตุที่รัฐบาลได้เสนอญัตติขอให้สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบด้วยความตกลงระหว่างประเทศ เรื่องควบคุมการจำกัด[[ยางพารา|ยาง]]แต่สภาฯไม่เห็นชอบด้วยกับความตกลงที่รัฐบาลได้ลงนามไปก่อนหน้านั้น นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทั้งคณะจึงกราบถวายบังคมทูลลาออกจากตำแหน่ง<ref>[http://www.cabinet.thaigov.go.th/cab_05.htm คณะรัฐมนตรีไทย]</ref>
 
== ดูเพิ่ม ==
* [[กบฏบวรเดช]]
 
== อ้างอิง ==
44,245

การแก้ไข