ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นักมวยไทย"

* "นักชกอมตะ" [[วิชาญน้อย พรทวี]]
* "ม้าสีหมอก" [[ประยุทธ อุดมศักดิ์]]
* "จอมบู๊ลูกพลบดี" [[เบิกอรุณ ชาติวันชัย]]
* "ไอ้หมัดสากเหล็ก" [[สำราญศักดิ์ เมืองสุรินทร์]]
* "พ่อบานไม่รู้โรย" [[ฉมวกเพชร ช่อชะมวง|ฉมวกเพชร ห้าพลัง]]
ผู้ใช้นิรนาม