ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เพลงลูกกรุง"

== ศิลปินเพลงแนวลูกกรุง ==
* [[กำธร สุวรรณปิยะศิริ]]
* [[จวงจันทร์ จันทร์คณา (พรานบูรพ์)]]
* [[จิตติมา เจือใจ]]
* [[จินตนา สุขสถิตย์]]
* [[ชรินทร์ นันทนาคร]]
* [[ชาญ เย็นแข]]
* [[ม.ร.ว. ถนัดศรี สวัสดิวัตน์]]
* [[ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา]]
* [[วินัย จุลละบุษปะ]]
* [[สมยศ ทัศนพันธุ์]]
* [[สมศรี ม่วงศรเขียว]]
* [[สวลี ผกาพันธุ์]]
* [[สุเทพ วงศ์กำแหง]]
12

การแก้ไข