ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:รายการอ้างอิง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เปลี่ยนระดับการล็อกสำหรับ "แม่แบบ:รายการอ้างอิง" ([edit=autoconfirmed] (ตลอดกาล)))
<div class="reflist <!--
<div class="references-small {{#if: {{{colwidth|}}} | references-column-width | {{#iferror: {{#ifexpr: {{{1|1}}}>1 | references-column-count references-column-count-{{{1}}} }} }} }}" {{#if: {{{colwidth|}}}| style="-moz-column-width:{{{colwidth}}}; column-width:{{{colwidth}}};" | {{#if: {{{1|}}}| style="-moz-column-count:{{{1}}}; column-count:{{{1}}};" }} }}>
-->{{#if: {{{1|}}}
{{#tag:references|{{{refs|}}}|group={{{group|{{{2|}}}}}}}}</div><noinclude>{{pp-template|small=yes}}{{documentation}}</noinclude>
| {{#iferror: {{#ifexpr: {{{1|1}}} > 1 }}
| references-column-width
| references-column-count references-column-count-{{{1}}} }}
| {{#if: {{{colwidth|}}}
| references-column-width }} }}" style="<!--
-->{{#if: {{{1|}}}
| {{#iferror: {{#ifexpr: {{{1|1}}} > 1 }}
| {{column-width|{{{1}}}}}
| {{column-count|{{{1}}}}} }}
| {{#if: {{{colwidth|}}}
| {{column-width|{{{colwidth}}}}} }} }} list-style-type: <!--
-->{{{liststyle|{{#switch: {{{group|}}}
| lower-alpha
| lower-greek
| lower-roman = {{{group}}}
| #default = decimal}}}}};">
{{#tag:references|{{{refs|}}}|group={{{group|{{{2|}}}}}}}}</div><noinclude>{{pp-template|small=yes}}{{documentation}}</noinclude>
{{documentation}}</noinclude>
130,798

การแก้ไข