เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  8 ปีที่แล้ว
แก้ไขคำผิดเล็กน้อย
# '''กษัตริย์''' (Kshatriyas) - บุคคลผู้อยู่ในชั้นการปกครอง บ้านเมือง
# '''พราหมณ์''' (Brahmins) - บุคคลผู้อยู่ในชั้นสั่งสอนผู้คน ให้มีความรู้ ขนบธรรมเนียม ประเพณี
# '''ไวศยะ''' (Vaishyas) หรือ '''แพทย์แพศย์''' - บุคคลผู้อยู่ในชั้นการใช้ วาจา ค้า ขาย
# '''ศูทร''' (Shudras) - บุคคลผู้อยู่ในชั้น แรงงาน
 
ผู้ใช้นิรนาม