ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พรเทพ เตชะไพบูลย์"

เปลี่ยน หมวดหมู่:พรรครวมชาติพัฒนา → หมวดหมู่:พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน ด้วยสจห.
(เปลี่ยน หมวดหมู่:พรรครวมชาติพัฒนา → หมวดหมู่:พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน ด้วยสจห.)
[[หมวดหมู่:พรรคประชาธิปัตย์]]
[[หมวดหมู่:พรรคมหาชน]]
[[หมวดหมู่:พรรครวมชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง]]