ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนพรตพิทยพยัต"

 
== ชีวิตในโรงเรียน ==
=== แผนการเรียนในระดับมัธยมปลาย (ปีการศึกษา 25532554) ===
* '''วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ พิเศษ''' 1 ห้อง
 
* '''วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์''' 32 ห้อง
* '''คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ''' 2 ห้อง
* '''ภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส''' 1 ห้อง
* '''ภาษาไทย-สังคมศึกษา''' 2 ห้อง
* '''วิทยาศาสตร์-กีฬา''' 1 ห้อง
 
อาจมีการขยายแผนการเรียนและจำนวนห้องในปีการศึกษา2554
 
=== ละครเพลงภาษาฝรั่งเศส ===
440

การแก้ไข