ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สองฝั่งคลอง"

*[[จารุวรรณ ปัญโญภาส]] รับบท...คุณยี่สุ่น
*[[ไพโรจน์ ใจสิงห์]] รับบท... ท่านเจ้าคุณยุติธรรม
*[[สุรางคนาวัชรารัศมี สุนทรพนาเวศพนาเวช]] รับบท...คุณสาคร
*[[มานพ อัศวเทพ]] รับบท...ท่านเจ้าคุณทหาร
*[[รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง]] รับบท...คุณหญิงย่า
ผู้ใช้นิรนาม