ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ยิวยิตสู"

== ประวัติ ==
จูจิตสุ ใน[[ภาษาญี่ปุ่น]]มีความหมายว่า ศิลปะแห่งความอ่อน เป็นชื่อเรียกของศิลปะการต่อสู้ของ[[ญี่ปุ่น]]
โดยบางครั้งอาจจะถูกเรียกด้วยชื่ออื่น ๆ เช่น ยะวะระ (yawarayawara) , ไทจุสสุตสุ (taijutsu)
 
ประวัติที่มาของยูยิสสูนั้นไม่ชัดแจ้ง โดยมากกล่าวกันว่าถูกพัฒนาขึ้นมาในช่วงยุคของสงครามสมัย
โดยยูยิสสูนั้นเป็นชื่อเรียกกลางที่ใช้เรียก ศิลปะการต่อสู้มือเปล่าอีกชนิดหนึ่งนั่นเอง
 
สำนักที่มีชื่อเสียงของยูยิสสูก็เช่น ทะเกะโนะอุจิ ริว ยูยิสสู (Takenouchitakenouchi ryu jujutsu) , โยชิน ริว จูจิตสุ (Yoshinyoshin ryu jūjutsu)
และ ยางิว ชิงกัน ริว (Yagyuyagyu shingan ryu)
 
ลักษณะการต่อสู้ของยูยิสสูในสมัยก่อนนั้นจะขึ้นอยู่กับสำนักนั้น ๆ โดยมากจะมีทั้งการโจมตี การล๊อค การทุ่ม
เมื่อไม่มีผู้สืบทอดวิชา ก็ทำให้วิชาจำนวนมากสูญหายไป นอกจากนั้นในยุคต่อมาเมื่อยุคสมัยของสงครามนั้นจบลงไป
วิชายูยิสสูก็จึงถูกมองว่ามีความป่าเถื่อน และ รุนแรงเกินไป รวมทั้งมีการพัฒนาศิลปะการต่อสู้ใหม่ ๆ ออกมาทำให้ยูยิสสูเสื่อมความนิยม
 
 
== ประวัติความเป็นมาในประเทศไทย ==
12,970

การแก้ไข