ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ถนนคนเดิน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* [[ตลาดโต้รุ่งหัวหิน]] [[จังหวัดประจวบคีรีขันธ์]]
* [[กาดเจียงฮายรำลึก]] [[จังหวัดเชียงราย]] และ
* [[กาดกองต้า]] [[จังหวัดลำปาง]]เป็นต้น
 
* [[ตรอกบ้านจีน]] [[จังหวัดตาก]]เป็นต้น
==แนวคิด==
แนวความคิดถนนคนเดินใน[[ประเทศไทย]]เริ่มต้นในสมัยที่ ดร.[[พิจิตต รัตตกุล]] เป็น[[ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร]] ราวปี [[พ.ศ. 2540]] และเป็นที่นิยมอย่างสูงสุด ในช่วงปี พ.ศ. 2544-2545 เกิดโครงการถนนสายวัฒนธรรมสายต่างๆ ทั่วประเทศ
ผู้ใช้นิรนาม