ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อาร์ชบิชอปแห่งแคนเทอร์เบอรี"

ย้อนการแก้ไขที่ 3203081 สร้างโดย Aristitleism (พูดคุย)
(ย้อนการแก้ไขที่ 3203081 สร้างโดย Aristitleism (พูดคุย))
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{ใช้ปีคศ|width=280px}}
[[ไฟล์:Rowan_Williams_-_by_Brian.jpg|thumb|280px |โรวัน วิลเลียมส อัครมุขนายกอาร์ชบิชอปแห่งแคนเทอร์เบอรีองค์ปัจจุบัน]]
'''อัครมุขนายกอาร์ชบิชอปแห่งแคนเทอร์เบอรี'''<ref name="พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน">ราชบัณฑิตยสถาน, ''พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน'', พิมพ์ครั้งที่ 3, ราชบัณฑิตยสถาน, 2552, หน้า 43</ref> ({{lang-en|'''Archbishop of Canterbury'''}}) เป็นประมุขของ[[มุขนายกบิชอป]]และผู้นำหลักของ[[คริสตจักรแห่งอังกฤษ]] เป็นประมุขเชิงสัญลักษณ์ของ[[แองกลิคันคอมมิวเนียน]] (Anglican Communion) และมุขนายกบิชอปประจำ[[เขตมิสซังแคนเทอร์เบอรี]] (Diocese of Canterbury)
 
อัครมุขนายกอาร์ชบิชอปแห่งแคนเทอร์เบอรีองค์ปัจจุบันคือ[[โรวัน วิลเลียมส์]] (Rowan Williams) เป็น[[อัครมุขนายกอาร์ชบิชอป]]องค์ที่ 104 ซึ่งสืบตำแหน่งที่ตกทอดมากว่า 1400 ปีจาก[[นักบุญออกัสตินแห่งแคนเตอร์บรี|อัครมุขนายกออกัสตินแห่งแคนเทอร์เบอรีอาร์ชบิชอปออกัสตินแห่งแคนเทอร์เบอรี]]ผู้ก่อตั้ง[[คริสตจักรโรมันคาทอลิก]]และ[[ออร์ทอดอกซ์]]ในอังกฤษในปี ค.ศ. 597
 
ตั้งแต่สมัยของนักบุญออกัสตินแห่งแคนเทอร์เบอรีมาจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 16 อัครมุขนายกอาร์ชบิชอปแห่งแคนเทอร์เบอรีขึ้นตรงต่อ[[สันตะสำนัก]] (See of Rome) จนระหว่าง[[การปฏิรูปศาสนาในอังกฤษ]][[คริสตจักรแห่งอังกฤษ]]ก็แยกตัวจากอำนาจการปกครองของ[[พระสันตะปาปา]]และ[[คริสตจักรโรมันคาทอลิก]] เมื่อเริ่มแรกเป็นการชั่วคราวแต่ต่อมาก็เป็นการถาวร ตั้งแต่นั้นมาระบบฐานันดรต่างๆ ก็แยกตัวจากระบบของโรมันคาทอลิกมาเป็นระบบอิสระของตนเอง
 
ใน[[ยุคกลาง]]การเสนอชื่อและแต่งตั้งอัครมุขนายกอาร์ชบิชอปแห่งแคนเทอร์เบอรีและมุขนายกบิชอปอื่นๆ ก็มีด้วยกันหลายวิธี บางครั้งก็เลือกโดยแคนันของ[[มหาวิหารแคนเตอร์บรี]] บางครั้งก็โดยพระมหากษัตริย์ หรือบางครั้งก็โดย[[พระสันตะปาปา]] แต่ตั้งแต่[[การปฏิรูปศาสนาในอังกฤษ]]แล้ว[[คริสตจักรแห่งอังกฤษ]]ก็เป็น[[คริสตจักรประจำชาติ]] (state church) และอำนาจการเลือกก็เป็นของพระมหากษัตริย์ ในปัจจุบันการแต่งตั้งเป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีผู้ทำหน้าที่แทนพระองค์ที่มาจากรายนามสองนามที่เสนอโดย “คณะกรรมมาธิการส่วนพระมหากษัตริย์ในการเสนอชื่อ” (Crown Nominations Commission)
 
 
* [[คริสตจักรแห่งอังกฤษ]]
 
[[หมวดหมู่:อัครมุขนายกอาร์ชบิชอปแห่งแคนเทอร์เบอรี|*]]
{{เรียงลำดับ|อัครมุขนายกอาร์ชบิชอปแห่งแคนเทอร์เบอรี}}
 
{{โครงศาสนา}}