ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ที่สุดในประเทศไทย"

ไฟล์:Pridi Panomyong (Scholar).jpg|หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์)
</gallery>
* ผู้ที่ได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารเป็นพระองค์แรกของ ประเทศไทย คือ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ พระราชโอรสองค์ใหญ่ใน[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
 
* ผู้ที่ได้รับนามสกุลพระราชทานคนแรก คือพระยายมราช (ปั้น สุขุม) รับพระราชทานเมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2456
* จอมพลคนแรกของเมืองไทย คือ จอมพล[[สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช]]
* คนไทยคณะแรกที่เดินทางถึง[[ทวีปยุโรป]] คือ คณะของ[[เจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน)]]
9

การแก้ไข