ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การท่องเที่ยวในประเทศไทย"

! ปี (พ.ศ.)||จำนวนนักท่องเที่ยว (คน) || เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน (ร้อยละ)||อ้างอิง
|-
|2553|| 15,841936,683400 || 1112.9663 % || <ref>http://tourism.go.th/2010/th/statistic/tourism.php?cid=30 สืบค้นข้อมูล 43 กุมภาพันธ์พฤษภาคม 2554</ref>
|-
|2552|| 14,149,841|| -2.98 % || <ref>http://tourism.go.th/2010/th/statistic/tourism.php?cid=27 สืบค้นข้อมูล 4 กุมภาพันธ์ 2554</ref>
38,005

การแก้ไข