ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)"

== ประวัติ ==
 
จัดตั้งเมื่อ [[23 กันยายน]] [[พ.ศ. 2546]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00130398.PDF พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2546]</ref> ตามพระราชกฤษฎีกาสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ พ.ศ. 2546 โดยมีวิสัยทัศน์ว่า ''' "สร้างศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและรายได้เข้าสู่ประเทศไทย" ''' <ref> [http://www.sipa.or.th/th/new_page/history_th.php?ModuleKey=about] </ref> มียุทธศาสตร์ที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของภูมิภาค 4 เรื่อง ได้แก่
#โครงการ Phuket ICT Innovation Paradise
#โครงการ Thailand Digital Content Centre
#โครงการ National Software Incubation Centre
#โครงการ Global Outsourcing Centre
 
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ มีเป้าหมายส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ 4 สาขา อันได้แก่
* ซอฟต์แวร์สำหรับองค์กร (Enterprise Software)
* [[แอนิเมชัน]]และสื่อผสม (Animation & Multimedia)
* ซอฟต์แวร์สำหรับอุปกรณ์พกพาขนาดเล็ก (Mobile Application)
* ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับสมองกลฝังตัว (Embedded Software)
 
==ผู้บริหาร==
38,884

การแก้ไข