ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)"

เขาไม่ได้สังกัดกระทรวงไอซีที - มีโฆษณาสอดแทรกมาตบท้ายด้วย
(สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น [[สำนักงานส่งเสริมอุต...)
(เขาไม่ได้สังกัดกระทรวงไอซีที - มีโฆษณาสอดแทรกมาตบท้ายด้วย)
{{กล่องข้อมูล หน่วยงานของรัฐ 2
|ชื่อหน่วยงาน name = สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
|ชื่อในภาษาแม่_1 =
| en_name = Software Industry Promotion Agency (Public Organization)
|ชื่อในภาษาแม่_2 =
| image = [[ไฟล์:sipa-logo.jpg]]
|ชื่อในภาษาแม่_ท =
| caption =
|สัญลักษณ์ =
| address = [[ถนนแจ้งวัฒนะ]] แขวงทุ่งสองห้อง [[เขตหลักสี่]] [[กรุงเทพมหานคร]]
|สัญลักษณ์_กว้าง =
| abbr= SIPA.
|สัญลักษณ์_บรรยาย =
| type = [[องค์การมหาชน]]
|ตรา = sipa-logo.jpg
| class =
|ตรา_กว้าง = 150px
| establish_date = [[23 กันยายน]] [[พ.ศ. 2546]]
|ตรา_บรรยาย =
| budget = 378,279,800 บาท <small>([[พ.ศ. 2554]])</small><ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/A/060/1.PDF พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554]</ref>
|ภาพ =
| group =[[กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ประเทศไทย)|กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร]]
|ภาพ_กว้าง =
| type_headman = ผู้อำนวยการ
|ภาพ_บรรยาย =
| headman = นาวาตรี[[วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ]]
|วันก่อตั้ง = [[23 กันยายน]] [[พ.ศ. 2546]]
| type_secretary =
|สืบทอดจาก_1 =
| secretary =
|สืบทอดจาก_2 =
| website = http://www.sipa.or.th
|สืบทอดจาก_3 =
| footnote =
|สืบทอดจาก_4 =
|สืบทอดจาก_5 =
|สืบทอดจาก_6 =
|วันยุบเลิก =
|สืบทอดโดย =
|เขตอำนาจ =
|กองบัญชาการ = [[ถนนแจ้งวัฒนะ]] แขวงทุ่งสองห้อง [[เขตหลักสี่]] [[กรุงเทพมหานคร]]
|latd= |latm= |lats= |latNS=
|longd= |longm= |longs= |longEW=
|รหัสภูมิภาค =
|บุคลากร =
|งบประมาณ = 378,279,800 บาท (2554)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/A/060/1.PDF พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554]</ref>
|รัฐมนตรี1_ชื่อ =
|รัฐมนตรี1_ตำแหน่ง =
|รัฐมนตรี2_ชื่อ =
|รัฐมนตรี2_ตำแหน่ง =
|รัฐมนตรี3_ชื่อ =
|รัฐมนตรี3_ตำแหน่ง =
|รัฐมนตรี4_ชื่อ =
|รัฐมนตรี4_ตำแหน่ง =
|รัฐมนตรี5_ชื่อ =
|รัฐมนตรี5_ตำแหน่ง =
|รัฐมนตรี6_ชื่อ =
|รัฐมนตรี6_ตำแหน่ง =
|รัฐมนตรี7_ชื่อ =
|รัฐมนตรี7_ตำแหน่ง =
|รัฐมนตรี8_ชื่อ =
|รัฐมนตรี8_ตำแหน่ง =
|รัฐมนตรี9_ชื่อ =
|รัฐมนตรี9_ตำแหน่ง =
|รัฐมนตรี10_ชื่อ =
|รัฐมนตรี10_ตำแหน่ง =
|หัวหน้า1_ชื่อ = นาวาตรี[[วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ]]
|หัวหน้า1_ตำแหน่ง = ผู้อำนวยการ
|หัวหน้า2_ชื่อ =
|หัวหน้า2_ตำแหน่ง =
|หัวหน้า3_ชื่อ =
|หัวหน้า3_ตำแหน่ง =
|หัวหน้า4_ชื่อ =
|หัวหน้า4_ตำแหน่ง =
|หัวหน้า5_ชื่อ =
|หัวหน้า5_ตำแหน่ง =
|หัวหน้า6_ชื่อ =
|หัวหน้า6_ตำแหน่ง =
|หัวหน้า7_ชื่อ =
|หัวหน้า7_ตำแหน่ง =
|หัวหน้า8_ชื่อ =
|หัวหน้า8_ตำแหน่ง =
|หัวหน้า9_ชื่อ =
|หัวหน้า9_ตำแหน่ง =
|หัวหน้า10_ชื่อ =
|หัวหน้า10_ตำแหน่ง =
|ประเภทหน่วยงาน =
|ต้นสังกัด =
|ลูกสังกัด_1 =
|ลูกสังกัด_2 =
|ลูกสังกัด_3 =
|ลูกสังกัด_4 =
|ลูกสังกัด_5 =
|ลูกสังกัด_6 =
|ลูกสังกัด_7 =
|ลูกสังกัด_8 =
|ลูกสังกัด_9 =
|เอกสารหลัก_1=
|เอกสารหลัก_2=
|เอกสารหลัก_3=
|เอกสารหลัก_4=
|เอกสารหลัก_5=
|เอกสารหลัก_6=
|เว็บไซต์ = [http://www.sipa.or.th SIPA.or.th]
|หมายเหตุ =
|แผนที่ =
|แผนที่_กว้าง =
|แผนที่_บรรยาย =
}}
 
'''สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ''' หรือ Software Industry Promotion Agency (Public Organization) ชื่อย่อว่า '''SIPA''' (อ่านว่า '''ซิป้า''') เป็น[[องค์การมหาชนของไทย]] ในสังกัด[[กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร]] มีหน้าที่วางแผนและกำหนดนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรม[[ซอฟต์แวร์]]ของประเทศ
'''สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ''' ({{lang-en|Software Industry Promotion Agency (Public Organization)}}) เป็น[[องค์การมหาชนของไทย]] ในการกำกับดูแลของ[[กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร]] มีหน้าที่วางแผนและกำหนดนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรม[[ซอฟต์แวร์]]ของประเทศ
 
== ประวัติ ==
 
==ผู้บริหาร==
* นาย[[มนู อรดีดลเชษฐ์]] ผู้อำนวยการ (2546-2549)
* นาย[[อาวุธ พลอยส่องแสง]] ผู้อำนวยการ (2549-2551)
* ดร.[[รุ่งเรือง ลิ้มชูปฏิภาณ์]] ผู้อำนวยการ (2551-2552)
* นาวาตรี[[วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ]] รองผู้อำนวยการถ่ายทอดเทคโนโลยี
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* [http://www.sipa.or.th สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน)]
* [http://pld.nectec.or.th/websrii/images/stories/documents/books/thailand_ict_mkt_2007_thai.pdf ตลาด ICT (รวมซอฟต์แวร์) ในประเทศไทย]
 
{{กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร}}
38,884

การแก้ไข