ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ซูเปอร์ฮีโร่ ไทม์"

| [[โกเซย์เจอร์]]
| มาสค์ไรเดอร์ดับเบิ้ล <br> [[มาสค์ไรเดอร์โอซ์]] <br/>
| ยังคงใช้เสียงนักแสดงจากทั้งโกเซย์เจอร์ มาสค์ไรเดอร์ดับเบิ้ล และ มาสค์ไรเดอร์โอซ์ มาเป็นผู้บรรยาย ทั้งช่วงเปิดรายการและปิดรายการ
|-
| 2011
| [[โกไคเจอร์]]
| มาสค์ไรเดอร์โอซ์
| ใช้เสียงของโมบายล์เรตมาบรรยายในช่วงเปิดรายการ และ ใช้เสียงของนักแสดงจากทั้งโกไคเจอร์ และ มาสค์ไรเดอร์โอซ์มาเป็นผู้บรรยายในช่วงปิดรายการ
|
|}
</center>
82

การแก้ไข