ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อัครมุขนายก"

แก้ศัพท์
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(แก้ศัพท์)
{{ความหมายอื่น|เกี่ยวกับ= |สำหรับ= |ดูที่=อาณาจักรสังฆราช |เปลี่ยนทาง=}}
{{ใช้ปีคศ|width=260px}}
[[ไฟล์:Archbishop Francis Xavier Keangsak Kowit Vanit 1.JPG|200px|thumb|rigth|'''อัครมุขนายก [[ฟรังซิสซาเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช]]''' ประมุข[[เขตมิสซังกรุงเทพฯ]]องค์ปัจจุบัน<ref> [http://haab.catholic.or.th/PhotoAlbum/].เรียกข้อมูลวันที่ [[5 ตุลาคม|5 ต.ค.]] [[พ.ศ. 2553|2553]].</ref>]]
'''อัครมุขนายก'''<ref>CATHOLIC ENCYCLOPEDIA: Archbishop[http://www.newadvent.org/cathen/01691a.htm]</ref> ({{lang-en|'''Archbishop'''}}) มักเรียกโดยทับศัพท์ว่า'''อาร์ชบิชอป''' หรือที่ชาวไทยคาทอลิกเรียกว่า '''พระอัครสังฆราช''' เป็นตำแหน่งการปกครองภายใน[[คริสตจักร]]บางนิกาย มีสถานะเหนือกว่า[[มุขนายก]]<ref name="รายงานการศาสนา ประจำปี ๒๕๔๓">กรมการศาสนา, ''รายงานการศาสนา ประจำปี ๒๕๔๓'', กรมการศาสนา, 2543, หน้า 194-6</ref> (bishop) พบทั้งในนิกาย[[โรมันคาทอลิก]] [[แองกลิคัน]] และอื่น ๆ การเป็นอัครมุขนายกหมายถึงการได้ปกครอง'''อัครมุขมณฑล''' (archdiocese) ซึ่งเป็น[[เขตมิสซัง]]ที่มีความสำคัญเป็นกรณีพิเศษ หรือในกรณีของ[[กลุ่มอังกลิคันแองกลิคันคอมมิวเนียน]]ก็จะหมายถึงกลุ่มเขตมิสซังที่รวมกันเป็น[[สังฆเขตภาคคริสตจักร]] (Ecclesiastical Province) เช่น[[สังฆเขตแคนเตอร์บรีภาคแคนเทอร์เบอรี]]ที่ปกครองโดย[[อัครสังฆราชอาร์ชบิชอปแห่งแคนเตอร์บรีเทอร์เบอรี]]แต่ก็ไม่จริงเสมอไป
 
“อัครมุขนายก” มีฐานะเท่าเทียมกับมุขนายกในด้านการศาสนาแต่มีอภิสิทธิ์บางอย่างมากกว่า ฉะนั้นถ้าผู้ที่เป็นมุขนายกอยู่แล้วได้รับการเลื่อนฐานะขึ้นเป็นอัครมุขนายกก็ไม่จำเป็นต้องรับ[[ศีลบวช]] (Holy Orders) ใหม่ แต่ถ้าผู้ที่ได้รับตำแหน่งไม่ได้เป็นมุขนายกผู้นั้นก็ต้องทำพิธีรับศีลบวชก่อนที่จะได้รับตำแหน่งและทำหน้าที่เป็นอัครมุขนายก
คำว่า “Archbishop” มาจาก[[ภาษากรีก]]ว่า “αρχι” ที่แปลว่า “ที่หนึ่ง” หรือ “หัวหน้า” และคำว่า “επισκοπος” ที่แปลว่า “ปกครองดูแล”
 
“อัครมุขนายก” ปกครอง[[อาณาจักรสังฆราชเขตมิสซัง]]ที่เรียกว่าชั้น “[[เขตมิสซัง|อัครมุขมณฑล]]” (Archdiocese) หรือ [[เขตภาคคริสตจักร]] (Ecclesiastical Province) ถ้าเป็นในสมัยโบราณโดยเฉพาะในสมัย[[จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์]]อัครมุขนายกก็จะปกครอง “อาณาจักรเขตอัครมุขนายก” เช่น [[อัครสังฆราชแห่งไมนซ์|อาร์ชบิชอปแห่งไมนซ์]] (Archbishop of Mainz) ผู้ปกครอง “[[อาณาจักรอัครสังฆราชแห่งไมนซ์|เขตอัครมุขนายกแห่งไมนซ์]]” (Archbishopric of Mainz)
 
== อ้างอิง ==
== ดูเพิ่ม ==
* [[เขตมุขนายก]]
* [[เขตมุขนายกผู้ครองนคร]]
* [[อาณาจักรสมเด็จพระสังฆราช]]
 
{{เรียงลำดับ|อัครมุขนายก}}