ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย"

* [http://www.tourismthailand.org Tourism Thailand ข้อมูลการท่องเที่ยวฉบับภาษาอังกฤษ]
* [http://www.osotho.com/th/home/index.php อนุสาร อสท.] - นิตยสารการท่องเที่ยวของ ททท.
* [http://arthitonline.blogspot.com/2011/03/android-app-amazingthailand.html แนะนำ Android App "AmazingThailand" ]
 
{{กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของไทย}}
47

การแก้ไข