ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศาสนาพุทธ"

* [http://www.abhidhamonline.org/ อภิธรรมออนไลน์]
* [http://arthitonline.blogspot.com/2011/04/android-app-thai-buddhist-prayer.html แนะนำ Android App บทสวดมนต์ "Thai Buddhist Prayer" ]
* [http://arthitonline.blogspot.com/2011/03/android-app-buddha-words.html แนะนำ Android App "Buddha Words พุทธวจนะ" ]
 
[[หมวดหมู่:ศาสนาพุทธ| ]]
47

การแก้ไข