ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม"

ลบ หมวดหมู่:เทศบาลในภาคกลางของไทย ออก ด้วยสจห.
(บริการเปลี่ยนหมวดหมู่อัตโนมัติด้วยบอต)
(ลบ หมวดหมู่:เทศบาลในภาคกลางของไทย ออก ด้วยสจห.)
{{อปท.ที่ตั้งจังหวัด}}
[[หมวดหมู่:เทศบาลเมือง|สมุทรสงคราม]]
 
[[หมวดหมู่:เทศบาลในภาคกลางของไทย|สมุทรสงคราม]]
[[หมวดหมู่:เทศบาลในจังหวัดสมุทรสงคราม]]
 
54,192

การแก้ไข