ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลตำบลจันดี"

ลบ หมวดหมู่:เทศบาลในภาคใต้ของไทย ออก ด้วยสจห.
(ลบ หมวดหมู่:เทศบาลในภาคใต้ของไทย ออก ด้วยสจห.)
[[หมวดหมู่:เทศบาลตำบล|จันดี]]
[[หมวดหมู่:เทศบาลในจังหวัดนครศรีธรรมราช|จันดี]]
 
[[หมวดหมู่:เทศบาลในภาคใต้ของไทย|จันดี]]
{{โครงจังหวัด}}
58,600

การแก้ไข