ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จิตติพจน์ วิริยะโรจน์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
== การศึกษา ==
 
* ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จาก [[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
* ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัญฑิต จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
* [[MBA]] [[University of Texas at Austin]]
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
* [[พ.ศ. 2552]] - [[ประถมาภรณ์มงกุฏไทย]] (ป.ม.)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/B/016_1/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย]ประจำปี 2552</ref>
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
*[http://www.senate.go.th/profile/main.php?url=history&senator=6f4922f45568161a8cdf4ad2299f6d23 วุฒิสภา]
*[http://www.senate.go.th/committee/index.php?committee_id=23 คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา]
*[http://www.senate.go.th/committee/index.php?committee_id=18 คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญและติดตามการบริหารงบประมาณ]
 
{{เกิดปี|}}
{{มีชีวิต}}
[[หมวดหมู่:ชาวศรีสะเกษ]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากมหาวิทยาลัยเทกซัส ออสติน]]
[[หมวดหมู่:นักการเมืองไทย]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกวุฒิสภาของประเทศไทย]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากมหาวิทยาลัยเทกซัส ออสติน]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ป.ม.]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ท.ช.]]
{{โครง}}