ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ (พุ่ม ศรีไชยยันต์)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(New page: ภาพ:http://www.rt.ac.th/images/stories/paya.jpg เจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ (พุ่ม ศรีไชยยันต์) เป็นข...)
 
[[ภาพ:http://www.rt.ac.th/images/stories/paya.jpg]]
 
เจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ (พุ่ม ศรีไชยยันต์)
เป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้ใช้นิรนาม