ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปานเทพ กล้าณรงค์ราญ"

จัดรูปแบบ
(จัดรูปแบบ)
'''ปานเทพ กล้าณรงค์ราญ''' (เกิด [[22 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2488]]) ประธาน[[คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ]] (ป.ป.ช.)
 
นายปานเทพ จบการศึกษาคณะ[[คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์|คณะเศรษฐศาสตร์]] [[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]] และปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์ [[มหาวิทยาลัยเซาธ์เทิร์น แคลิฟอร์เนียเซาท์เทิร์นแคลิฟอร์เนีย]] [[สหรัฐอเมริกา]] แล้วทำงานที่[[สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ]] (สศช.) จนดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองวางแผนและวิชาการ แล้วย้ายมารับตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขาธิการ [[คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ]] (กปร.) ได้รับการอบรมจาก[[วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร]] รุ่นที่ 40
 
ปัจจุบัน นายปานเทพดำรงตำแหน่ง เลขาธิการ กปร. และเป็นกรรมการและรองเหรัญญิก[[มูลนิธิชัยพัฒนา]]
 
ช่วงปลายปี พ.ศ. 2548 นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ เป็นผู้ทำบันทึกทักท้วงรัฐบาล พ.ต.ท.[[ทักษิณ ชินวัตร]] มิให้จ่ายเงินค่าเวนคืนโครงการพระราชดำริ [[เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์]] ให้กับนายทุนที่ดินเป็นจำนวนเงิน 670 ล้านบาท
 
นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็น 1 ใน 18 ผู้ถูกเสนอชื่อให้[[วุฒิสภา]]คัดเลือกให้เหลือ 9 คน ระหว่างขั้นตอนการคัดสรร และได้รับการแต่งตั้งเป็น ประธานคณะกรรมการ ป.ป.ช. จากประกาศ[[คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข]] ฉบับที่ 19 เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2549
 
[[หมวดหมู่:ชาวไทย]]
[[หมวดหมู่:คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ]]
{{โครงชีวประวัติ}}
 
[[หมวดหมู่:คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ]]
72,280

การแก้ไข