ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:กลุ่มโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| rows = 2
| group1 = [[โรงเรียน]]
| list1 = [[โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย|สวนกุหลาบวิทยาลัย]] • [[โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี|สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี]] • [[โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ|นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ]] • [[โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี|นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี]] • [[โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต|สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต]] • [[โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี|สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี]] • [[โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์|สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์]] • [[โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี|สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี]] • [[โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จิรประวัติ นครสวรรค์|สวนกุหลาบวิทยาลัย จิรประวัติ นครสวรรค์]]• [[โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี|สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี]]• [[โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช]]
| group2 = ดูเพิ่ม
| list2 = [[อาคารสวนกุหลาบ]] • [[พิพิธภัณฑ์การศึกษาแห่งชาติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย]] •[[รายนามศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง]] • [[จตุรมิตรสามัคคี]] • [[สโมสรฟุตบอลสวนกุหลาบ]]
ผู้ใช้นิรนาม