ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อนุสรณ์ วงศ์วรรณ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
| term_start = [[2 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2551]]
| term_end = [[9 กันยายน]] [[พ.ศ. 2551]]
| primeminister = [[สมัคร สุนทรเวช|นายสมัคร สุนทรเวช]]
| predecessor = [[ชวรัตน์ ชาญวีรกูล|นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล]]
| successor = [[อุดมเดช รัตนเสถียร|นายอุดมเดช รัตนเสถียร]]
| order2 = [[รายนามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของไทย|รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม]]
| term_start2 = [[6 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2551]]
| term_end2 =[[2 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2551]]
| primeminister2 = [[สมัคร สุนทรเวช|นายสมัคร สุนทรเวช]]
| predecessor2 = [[ไขศรี ศรีอรุณ|คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ]]
| successor2 = [[สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์|นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์]]
| birth_date = {{วันเกิดและอายุ|2495|1|7}}
| birth_place = [[ประเทศไทยจังหวัดแพร่]]
| death_date =
| death_place =
 
== ประวัติ ==
อนุสรณ์ วงศ์วรรณ เกิดมื่อวันที่ [[7 มกราคม]] [[พ.ศ. 2495]] เป็นบุตรของนาย[[ณรงค์ วงศ์วรรณ]] อดีตหัวหน้า[[พรรคสามัคคีธรรม]] และ นางอุไร วงศ์วรรณ สำเร็จการศึกษามัธยมต้นจาก[[โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย]] จ.เชียงใหม่ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากวิทยาลัยบางแสน จ.ชลบุรี ระดับปริญญาตรี WIDENER COLLEGE , PENSYLVANIA ,USA และระดับปริญญาโท (ด้านวิศวกรรมอุตสาหการ) จาก[[มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนาสเตท]] [[ประเทศสหรัฐอเมริกา]]
 
== ตำแหน่งทางการเมือง ==
นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร [[จังหวัดลำพูน]] 5 สมัย เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี 4 กระทรวง ได้แก่ รัฐมนตรีช่วยว่าการ[[กระทรวงอุตสาหกรรม]] รัฐมนตรีช่วยว่าการ[[กระทรวงมหาดไทย]] (รัฐบาลนาย[[บรรหาร ศิลปอาชา]]) รัฐมนตรีช่วยว่าการ[[กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม]] (รัฐบาล นาย[[ชวน หลีกภัย]]) รัฐมนตรีว่าการ[[กระทรวงวัฒนธรรม]] (รัฐบาลนาย[[สมัคร สุนทรเวช]]) และรัฐมนตรีว่าการ[[กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์]] (รัฐบาลนาย[[สมัคร สุนทรเวช]])
 
นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร [[จังหวัดลำพูน]] 5 สมัย เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี 4 กระทรวง ได้แก่
* รัฐมนตรีช่วยว่าการ[[กระทรวงอุตสาหกรรม]]
* รัฐมนตรีช่วยว่าการ[[กระทรวงมหาดไทย]] (รัฐบาลนาย[[บรรหาร ศิลปอาชา]])
* รัฐมนตรีช่วยว่าการ[[กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม]] (รัฐบาล นาย[[ชวน หลีกภัย]])
* รัฐมนตรีว่าการ[[กระทรวงวัฒนธรรม]] (รัฐบาลนาย[[สมัคร สุนทรเวช]])
* รัฐมนตรีว่าการ[[กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์]] (รัฐบาลนาย[[สมัคร สุนทรเวช]])
 
== ชีวิตครอบครัว ==
 
== เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ ==