ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ยาซูฮิโระ ซูงิฮาระ"

(เปลี่ยนรายละเอียดความสัมพันธ์ระหว่าง Sีugizo และ "hide" เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดในตัวทั้งสอง)
 
== อ้างอิง ==
private information source (interview April 17,2011)
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
4

การแก้ไข