ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลตำบลลานสกา"

==หน่วยงานในเขตเทศบาล==
*ที่ว่าการอำเภอลานสกา
*โรงพยาบาลลานสกา ขนาด 3060 เตียง
*สถานีตำรวจภูธรลานสกา
*สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานสกา
*สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาลานสกา
*สำนักงานกิ่งกาชาดลานสกา
 
 
==โครงการก่อสร้าง==
ผู้ใช้นิรนาม