ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระพรหมมุนี (บุญเรือง ปุญฺญโชโต)"

ลบ หมวดหมู่:พระสงฆ์ไทย ออก ด้วยสจห.
(moveCategory)
(ลบ หมวดหมู่:พระสงฆ์ไทย ออก ด้วยสจห.)
 
 
[[หมวดหมู่:พระสงฆ์ไทย]]
[[หมวดหมู่:พระราชาคณะชั้นธรรม]]
[[หมวดหมู่:ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสนาพุทธ]]
20,554

การแก้ไข