ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระนิชโช (นิชิเร็งชู)"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
ลบ หมวดหมู่:ชาวญี่ปุ่นที่นับถือศาสนาพุทธ ออก ด้วยสจห.
เก็บกวาดบทความด้วยบอต
บรรทัด 1:
{{สั้นมาก}}
'''พระนิชโช''' (日昭, ระหว่าง [[ค.ศ. 1236]]- [[ค.ศ. 1323]]) เป็นพระสงฆ์ในศาสนาพุทธนิกาย[[นิชิเรน]] และเป็นลุงของ [[พระนิชิโร]] เขาเป็นศิษย์ของพระนิชิเรนเพียงคนเดียวที่อาวุโสกว่า [[พระนิชิเรน]] ในภายหลัง พระนิชโชได้รับการแต่งต้ังให้เป็นต้งให้เป็น หนึ่งใน 6 พระสงฆ์อาวุโส
 
พระนิชโชเคยเป็น พระสงฆ์[[นิกายเทียนไท้]] มาก่อนที่จะพบพระนิชิเรน หลังจากการดับขันธ์ของพระนิชิเรน พระนิชโชได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปนิกายขึ้นมาใหม่ เขาได้สร้าง '''วัดเมียวฮอกเกะจิ''' ในปี[[ค.ศ. 1284]] โดยนิกายของท่านได้ยึดความสัมพันธ์ที่ดีกับนิกายเที้ยนไท้
 
{{ศิษย์เอกของพระนิชิเรน}}
{{โครงชีวประวัติ}}
 
[[หมวดหมู่:พระสงฆ์ญี่ปุ่น]]
{{โครงชีวประวัติ}}
 
[[de:Nisshō]]
432,704

การแก้ไข