ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระนิชโช (นิชิเร็งชู)"

ลบ หมวดหมู่:ชาวญี่ปุ่นที่นับถือศาสนาพุทธ ออก ด้วยสจห.
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(ลบ หมวดหมู่:ชาวญี่ปุ่นที่นับถือศาสนาพุทธ ออก ด้วยสจห.)
{{โครงชีวประวัติ}}
 
[[หมวดหมู่:ชาวญี่ปุ่นที่นับถือศาสนาพุทธ]]
[[หมวดหมู่:พระสงฆ์ญี่ปุ่น]]
 
20,554

การแก้ไข