ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระนิกโก"

ลบ หมวดหมู่:ชาวญี่ปุ่นที่นับถือศาสนาพุทธ ออก ด้วยสจห.
(ลบ หมวดหมู่:ชาวญี่ปุ่นที่นับถือศาสนาพุทธ ออก ด้วยสจห.)
{{ศิษย์เอกของพระนิชิเรน}}
 
[[หมวดหมู่:ชาวญี่ปุ่นที่นับถือศาสนาพุทธ]]
[[หมวดหมู่:พระสงฆ์ญี่ปุ่น]]
 
20,516

การแก้ไข