ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(New page: '''เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า''' สถาปนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพ...)
 
ไม่มีความย่อการแก้ไข
คำนำหน้านามว่าท่านผู้หญิง คือขั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ให้ใช้คำนำหน้านามว่า “ท่านผู้หญิง” ส่วนหม่อมเจ้า ไม่ว่าจะได้รับพระราชทานตราชั้นใด ให้ใช้ฐานันดร “หม่อมเจ้า” นำหน้าพระนามในทำนองเดียวกัน
 
ข้อมูลจาก [http://www.cdp.go.th/]
ผู้ใช้นิรนาม