ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(แทนที่คำอัตโนมัติ (-[[ภาพ: +[[ไฟล์:) ด้วยบอต)
[[ไฟล์:Three great good of agriculutres monument1.jpg|thumb|400px|อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ ในปัจจุบัน]]
 
'''อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์''' หรือ '''อนุสาวรีย์สามเสือแห่งเกษตร''' เป็น[[อนุสาวรีย์]]รูปเหมือนของสามบูรพาจารย์ผู้ริเริ่มสถาปนา[[มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]] คือ [[พระช่วงเกษตรศิลปการ (ช่วง โลจายะ)]] [[หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ (ทองดี เรศานนท์)]] และ[[หลวงอิงคศรีกสิการ (อินทรี จันทรสถิตย์)]] ประดิษฐาน ณ ลานอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ หน้า[[สถาบันเกษตราธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์]] ภายใน[[มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]] วิทยาเขตบางเขน
 
==ประวัติ==
 
[[ไฟล์:Suwan great agri monument.JPG|thumb|200px|left|อนุสาวรีย์หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ เมื่อ พ.ศ. 2511]]
 
'''“สามเสือเกษตร”''' เป็นฉายาที่[[เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี]] (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) ใช้เรียกแทนบุคคลสามคน ได้แก่ พระช่วงเกษตรศิลปการ (ช่วง โลจายะ) หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ (ทองดี เรศานนท์) และหลวงอิงคศรีกสิการ (อินทรี จันทรสถิตย์) ผู้มีคุณูปการในการพัฒนาวงการเกษตรไทยและเผยแพร่คุณประโยชน์ทางเกษตรกรรมไปสู่สาธารณชนซึ่งถือเป็นอาชีพหลักและอาชีพเดียวของราษฎรไทยในสมัยนั้นที่สร้างการเศรษฐกิจขึ้นอย่างเป็นระบบในประเทศไทย นอกจากนี้บุคคลทั้งสามยังเป็นผู้วางรากฐานการเกษตรและการศึกษาด้าน[[เกษตรศาสตร์]]ของ[[ประเทศไทย]] อันนำไปสู่การสถาปนาสถาบันทางเกษตรศาสตร์เป็นการเฉพาะ และมีวิวัฒนาการมาเป็น[[มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]]ในปัจจุบัน
 
== ลักษณะทางสถาปัตยกรรม ==
 
[[ไฟล์:The area of Three great good of agriculutres monument2 .jpg|thumb|220px|บริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ (พ.ศ. 2552)]]
 
อนุเสาวรีย์สามบูรพาจารย์มีลักษณะเป็นอนุสาวรีย์ประเภทบุคคล ประกอบด้วยรูปเหมือนบุคคลในท่ายืนสามคนตั้งเรียงลำดับ ดังนี้
404

การแก้ไข