ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วานิช โปตะวณิช"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(วานิช โปตะวนิช ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น วาณิช โปตะวณิช)
{{ช่วยดูหน่อย}}
[[ไฟล์:วานิช โปตะวนิช.jpg|thumb|150px]]
'''วานิช โปตะวนิช''' ({{lang-en|Vanich Potavanich}}) ชื่อเล่นนักดนตรี : โปตะ หรือ เจี๊ยบและวาทยกรชาวไทย และผู้อำนวยการด้านดนตรีของวงซิมโฟนี่กรุงเทพ
วันเกิด 27 มิถุนายน พ.ศ. 2513 นัก[[ทรัมเปต]] หัวหน้ากลุ่มทรัมเปต และ[[วาทยกร]]ประจำวง (Resident Conductor) [[วงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ]] และ [[วงดุริยางค์สากล กรมศิลปากร]] (National Symphony Orchestra - NSO)
 
== ประวัติ ==
วานิช จบการศึกษาจาก [[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] และ Rotterdam Conservatory ที่ประเทศ เนอเธอร์แลน ปัจจุบันเป็นข้าราชการอยู่ที่สำนักการสังคีต กรมศิลปากร สอนวิชาทรัมเปตอยู่ที่ โรงเรียนดนตรีมีฟ้า <ref>http://www.mifah.com/mcontents/marticle.php?headtitle=mcontents&id=12226&Ntype=4</ref>เป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาทรัมเปตและเป็นผู้ควบคุมวง Buu Symphonic Band สาขาวิชาดนตรีและการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และเป็นอาจารย์พิเศษที่[[วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต]]
วันวานิช โปตะวนิช มีชื่อเล่นว่า โปตะ หรือ เจี๊ยบ เกิดเมื่อวันที่ [[27 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2513]] นัก[[ทรัมเปต]] หัวหน้ากลุ่มทรัมเปต และ[[วาทยกร]]ประจำวง (Resident Conductor) [[วงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ]] และ [[วงดุริยางค์สากล กรมศิลปากร]] (National Symphony Orchestra - NSO)
 
วานิช จบการศึกษาจาก [[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] และ Rotterdam Conservatory ที่[[ประเทศ เนอเธอร์แลนเนเธอร์แลนด์]] ปัจจุบันเป็นข้าราชการอยู่ที่สำนักการสังคีต [[กรมศิลปากร]] และสอนวิชาทรัมเปตอยู่ที่ โรงเรียนดนตรีมีฟ้า <ref>http://www.mifah.com/mcontents/marticle.php?headtitle=mcontents&id=12226&Ntype=4</ref>เป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาทรัมเปตและเป็นผู้ควบคุมวง Buu Symphonic Band สาขาวิชาดนตรีและการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ [[มหาวิทยาลัยบูรพา]] และเป็นอาจารย์พิเศษที่[[วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต]]
 
วานิช โปตะวนิช เป็นผู้อำนวยการด้านดนตรี ของวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ ตั้งแต่ พ.ศ. 2539 จนถึงปัจจุบัน
{{รายการอ้างอิง}}
 
{{เกิดปี|2513}}
[[หมวดหมู่:นักดนตรีชาวไทย]]
[[หมวดหมู่:วาทยกรชาวไทย]]
[[หมวดหมู่:ข้าราชการพลเรือนชาวไทย]]
[[หมวดหมู่:อาจารย์คณะดุริยางค์-ดนตรี]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากมหาวิทยาลัยบูรพา]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากมหาวิทยาลัยรังสิต]]
{{โครงชีวประวัติ}}
54,124

การแก้ไข