ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เกาะมินดาเนา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
}}
 
'''มินดาเนา''' ({{lang-en|Mindanao}}) เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 2 และตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดของ[[ประเทศฟิลิปปินส์]] มีลักษณะภูมิประเทศที่มีรูร่างรูปร่างคล้ายสามเหลี่ยม ชายฝั่งเว้าแหว่ง มีอ่าวขนาดใหญ่และเล็กจำนวนมาก มีเทือกเขาซึ่งมียอดเขาหลายแห่งที่มีความสูงมากกว่า 1,500 เมตร ยอดสูงสุดชื่อ [[อาโป]] สูง 2,954 เมตร มีระบบแม่น้ำหลัก 2 ระบบ คือ ระบบ[[แม่น้ำอากูซัน]]ทางตะวันออก และระบบ[[แม่น้ำมินดาเนา]]ทางใต้และกลาง ผลิตผลสำคัญ ได้แก่ [[ข้าวโพด]] [[ข้ามเจ้า]] [[มะพร้าว]] ไม้ซุง [[กาแฟ]] [[ป่านอะบากา]]
 
ศาสนาอิสลามได้เผยแผ่เข้าไปในเกาะ ในคริสต์ศตวรรษที่ 16 [[เฟอร์ดินานด์ มาเจลลัน]] ซึ่งเดินเรือให้แก่กษัตริย์สเปนได้เดินทางมาถึงเกาะนี้ ใน ค.ศ. 1521 ถึงแม้ว่า[[สเปน]]จะอ้างกรรมสิทธิ์ครอบครอง แต่ก็ยังคงเป็นอิสระต่อการปกครองของสเปน เนื่องจากการต่อต้านจากประชาชนที่นับถือ[[ศาสนาอิสลาม]] (โดยเฉพาะชนเผ่าโมโรส) ต่อมาได้รวมเข้าอยู่กับรัฐบาลของพลเรือนภายใต้การปกครองของ[[สหรัฐอเมริกา]]