ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยเกริก"

Change Logo picture
(Change Logo picture)
{{กล่องข้อมูล มหาวิทยาลัย
| ชื่อ = มหาวิทยาลัยเกริก
| ภาพ = [[ไฟล์:Logo_krirk_university.jpg|150px]]
| ชื่ออังกฤษ = Krirk University
| ชื่อย่อ = Krirk
6

การแก้ไข