ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ถ้าคุณแน่? อย่าแพ้ เด็ก (ประถม)!"

replaceViaLink
(replaceViaLink)
* [[รองศาสตราจารย์]][[สุนีย์ สินธุเดชะ]] - [[3 มีนาคม]], [[4 มีนาคม]] และ [[5 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2551]]
* [[พัชรินทร์ จัดกระบวนพล]] - [[14 มีนาคม]], [[17 มีนาคม]] และ [[18 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2551]]
* ดร.[[กฤติกากฤษติกา คงสมพงษ์]] - [[25 มีนาคม]] และ [[26 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2551]]
* [[พาที สารสิน]] - [[26 มีนาคม]], [[27 มีนาคม]] และ [[28 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2551]]
* [[สิริยากร พุกกะเวส]] - [[19 กันยายน]] และ [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2551]]
123,859

การแก้ไข