ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ควีนส์"

เพิ่มขึ้น 237 ไบต์ ,  11 ปีที่แล้ว
เก็บกวาดทันใจด้วยสจห.
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(เก็บกวาดทันใจด้วยสจห.)
<!--See the Table at Infobox settlement for all fields and descriptions of usage-->
<!-- Basic info ---------------->
| name = ควีนส์ <!-- at least one of the first two fields must be filled in -->
| official_name = เคาน์ตีควีนส์
| native_name = <!-- if different from the English name -->
| other_name =
| nickname =
| settlement_type = [[โบโรฮ์]] ของ [[นิวยอร์กซิตี้]] <!-- e.g. Town, Village, City, etc.-->
| total_type = <!-- to set a non-standard label for total area and population rows -->
| motto =
<!-- images and maps ----------->
| image_skyline =
| imagesize =
| image_caption =
| image_flag =
| flag_size =
| image_sea =
| seal_size =
| image_shield =
| shield_size =
| image_blank_emblem =
| blank_emblem_type =
| blank_emblem_size =
| image_map = New York City location Queens.svg
| mapsize =
| map_caption = ที่ตั้งของควีนส์ตั้งอยู่ในบริเวณสีส้ม
| pushpin_map = <!-- the name of a location map as per http://en.wikipedia.org/wiki/Template:Location_map -->
| pushpin_label_position = <!-- the position of the pushpin label: left, right, top, bottom, none -->
| pushpin_map_caption =
| pushpin_mapsize =
<!-- Location ------------------>
| coordinates_region = US-NY
| subdivision_type = ประเทศ
| subdivision_name = {{ธง|อเมริกา}} [[สหรัฐอเมริกา]]
| subdivision_type1 = รัฐ
| subdivision_name1 = [[รัฐนิวยอร์ก|นิวยอร์ก]]
| subdivision_type2 = เคาน์ตี
| subdivision_name2 = เคาน์ตีควีนส์
| subdivision_type3 = เมือง
| subdivision_name3 = [[นิวยอร์กซิตี้]]
<!-- Smaller parts (e.g. boroughs of a city) and seat of government -->
| seat_type =
| seat =
| parts_type =
| parts_style = <!--=list (for list), coll (for collapsed list), para (for paragraph format)
Default is list if up to 5 items, coll if more than 5-->
| parts = <!-- parts text, or header for parts list -->
| p1 =
| p2 = <!-- etc. up to p50: for separate parts to be listed-->
<!-- Politics ----------------->
| government_footnotes =
| government_type =
| leader_title =
| leader_name =
| leader_title1 =
| leader_name1 =
| established_title = ก่อตั้ง
| established_date = ค.ศ. 1683
<!-- Area --------------------->
| area_magnitude =
| unit_pref =
| area_footnotes =
| area_total_sq_mi = 178.28
| area_land_sq_mi = 109.24
| area_water_sq_mi = 69.04
| area_water_percent =
<!-- Elevation -------------------------->
| elevation_footnotes = <!--for references: use <ref> </ref> tags-->
| elevation_m =
| elevation_ft =
| elevation_max_m =
| elevation_max_ft =
| elevation_min_m =
| elevation_min_ft =
<!-- Population ----------------------->
| population_as_of =
| population_footnotes =
| population_note =
| population_total = 2306712
| population_density_sq_mi = 21116
<!-- General information --------------->
| timezone =
| utc_offset =
| timezone_DST =
| utc_offset_DST =
| latd = 40|latm=42|lats=15|latNS=N
| longd = 73|longm=55|longs=4|longEW=W
<!-- Area/postal codes & others -------->
| postal_code_type = <!-- enter ZIP code, Postcode, Post code, Postal code... -->
| postal_code = 110--, 111--, 113--, 114--, 116--
| area_code = 718, 347
| website =
| footnotes =
}}
 
4,055

การแก้ไข