ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มาตราริกเตอร์"

| 1.9 ลงไป || ไม่รู้สึก (Micro) || ไม่มี ไม่สามารถรู้สึกได้<ref>เป็นสิ่งที่ริกเตอร์เคยคิดไว้ แต่หลักฐานปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าแผ่นดินไหวที่มีแมกนิจูดติดลบ (อาจมีค่าเพียง -0.7) ยังสามารถรู้สึกได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจุดเกิดแผ่นดินไหวอยู่ลึกลงไปไม่กี่ร้อยเมตร ดูที่ Thouvenot, F.; Bouchon, M. (2008) และ What is the lowest magnitude threshold at which an earthquake can be felt or heard, or objects thrown into the air?, in Fréchet, J., Meghraoui, M. & Stucchi, M. (eds), ''Modern Approaches in Solid Earth Sciences'' (vol. 2), Historical Seismology: Interdisciplinary Studies of Past and Recent Earthquakes, Springer, Dordrecht, 313–326.</ref> || 8,000 ครั้ง/วัน
|-
| 2.0-2.9 || rowspan="2"| เบามาก (Minor) || คนทั่วไปมักไม่รู้สึก แต่ก็สามารถรู้สึกได้บ้าง และตรวจจับได้ง่าย || 1,000 ครั้ง/วัน
|-
| 3.0-3.9 || คนส่วนใหญ่รู้สึกได้ และบางครั้งสามารถสร้างความเสียหายได้บ้าง || 49,000 ครั้ง/ปี
|-
| 4.0-4.9 || เบา (Light) || ข้าวของในบ้านสั่นไหวชัดเจน สามารถสร้างความเสียหายได้ปานกลาง || 6,200 ครั้ง/ปี
|-
| 5.0-5.9 || ปานกลาง (Moderate) || สร้างความเสียหายยับเยินได้กับสิ่งก่อสร้างที่ไม่มั่นคง แต่กับสิ่งก่อสร้างที่มั่นคงนั้นไม่มีปัญหา || 800 ครั้ง/ปี
|-
| 6.0-6.9 || แรง (Strong) || สร้างความเสียหายที่ค่อนข้างรุนแรงได้ในรัศมีประมาณ 80 กิโลเมตร || 120 ครั้ง/ปี
|-
| 7.0-7.9 || รุนแรง (Major) || สามารถสร้างความเสียหายรุนแรงในบริเวณกว้างกว่า || 18 ครั้ง/ปี
|-
| 8.0-8.9 || rowspan="2"| รุนแรงมาก (Great) || สร้างความเสียหายรุนแรงได้ในรัศมีเป็นร้อยกิโลเมตร || 1 ครั้ง/ปี
|-
| 9.0-9.9 || 'ล้างผลาญ' ทุกสิ่งทุกอย่างในรัศมีเป็นพันกิโลเมตร || 1 ครั้ง/20 ปี
|-
| 10.0 ขึ้นไป || ทำลายล้าง (Epic) || ไม่เคยเกิด จึงไม่มีบันทึกความเสียหายไว้ || หายากมาก (ไม่ทราบจำนวนครั้งที่เกิด)
|-
|}
44,099

การแก้ไข