ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาวะเสียการอ่านเข้าใจ"

จัดหมวดหมู่ +ลิงก์ข้ามภาษา
(ศัพท์บัญญัติ)
(จัดหมวดหมู่ +ลิงก์ข้ามภาษา)
'''ภาวะเสียการอ่านเข้าใจ''' หรือ '''ภาวะเสียการอ่านรู้ความ''' <ref>[http://rirs3.royin.go.th/coinages/webcoinage.php ศัพท์บัญญัติร าชบัณฑิตยสถาน] พิมพ์คำว่า dyslexia</ref> ({{lang-en|dyslexia}}) เป็นความพิการทางการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่ทำให้ผู้ป่วยมีปัญหาทั้งความคล่องแคล่วและความแม่นยำในการอ่าน การพูด และการสะกดคำ ซึ่งอาจแสดงอาการเป็นความยากลำบากในการรับรู้เสียง การถอดรหัสเสียง การเข้าใจตัวอักษร ความจำเสียงระยะสั้น และ/หรือการเรียกชื่อสิ่งของ ซึ่งไม่เหมือนกันกับภาวะอ่านลำบากที่เกิดจากสาเหตุอื่น เช่นความพิการทางตาหรือการได้ยินหรือจากการไม่ได้เรียนรู้วิธีอ่าหนังสือ เชื่อว่ามีผู้ที่มีภาวะอ่านไม่เข้าใจอยู่ 5-10% ของประชากรหนึ่งๆ แม้จะยังไม่มีการศึกษาวิจัยหาความชุกที่แท้จริงของภาวะนี้ก็ตาม
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
<!-- [[Category:Developmental dyslexia]] -->
[[หมวดหมู่:ภาวะเสียการอ่านเข้าใจ]]
[[Categoryหมวดหมู่:ประสาทวิทยา]]
[[Categoryหมวดหมู่:จิตวิทยาการศึกษา]]
[[Categoryหมวดหมู่:ทักษะของมนุษย์]]
[[Categoryหมวดหมู่:ความพิการ]]
[[Categoryหมวดหมู่:ความพิการทางการเรียนรู้]]
[[Categoryหมวดหมู่:วรรณศิลป์]]
[[Categoryหมวดหมู่:การอ่าน]]
[[Categoryหมวดหมู่:การศึกษาพิเศษ]]
[[Categoryหมวดหมู่:การเขียน]]
{{โครงแพทย์}}
 
[[en:Dyslexia]]
[[pt:Dislexia]]
[[ro:Dislexie]]
[[sr:Дислексија]]
[[fi:Lukivaikeus]]
[[Category:Developmental dyslexia]]
[[Category:อ่านไม่เข้าใจ]]
[[Category:ประสาทวิทยา]]
[[Category:จิตวิทยาการศึกษา]]
[[Category:ทักษะของมนุษย์]]
[[Category:ความพิการ]]
[[Category:ความพิการทางการเรียนรู้]]
[[Category:วรรณศิลป์]]
[[Category:การอ่าน]]
[[Category:การศึกษาพิเศษ]]
[[Category:การเขียน]]
3,309

การแก้ไข