ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คาเมนไรเดอร์ดราก้อนไนท์"

:{{แถบสี|blue}} '''คาเมนไรเดอร์แอ็กซ์''' (Kamen Rider Axe) (คนแรก) / '''ฮันท์''' (Hunt)
:ทหารจากโลกเวนทาร่าเป็นคาเมนไรเดอร์แอ็กซ์คนแรก ถูกปลดปล่อยโดยยูบูรอนเพื่อช่วยเหลือวิงค์ไนท์โดยเฉพาะ
:{{แถบสี|blue}} ''' คาเมนไรเดอร์แอ็กซ์''' (Kamen Rider Axe) / '''แดนนี่ โช''' (Danny Cho) แสดงโดย Mike Moh
:คาเมนไรเดอร์ที่ปรากฏตัวเป็นคนที่ 9
:อายุ - 21 ปี
ผู้ใช้นิรนาม