ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การละลาย"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  10 ปีที่แล้ว
replaceViaLink
(บริการเปลี่ยนหมวดหมู่อัตโนมัติด้วยบอต)
(replaceViaLink)
<tr><td>สารประกอบ[[ไนเตรต]]</td><td>สารประกอบ[[ซัลไฟต์]]<br />(ยกเว้นสารประกอบของ[[โลหะแอลคาไลน์]] และ [[แอมโมเนียม|สารประกอบ NH<sub>4</sub><sup>+</sup>]])</td></tr>
<tr><td>[[อะซีเตต]] (CH<sub>3</sub>COO<sup>-</sup>)</td><td>สารประกอบ[[ฟอสเฟต]]<br /> (ยกเว้นสารประกอบของ[[โลหะแอลคาไลน์]] และ [[แอมโมเนียม|สารประกอบ NH<sub>4</sub><sup>+</sup>]])</td></tr>
<tr><td>[[คลอไรด์]] [[โบรไมด์]] และ [[ไอโอไดด์]] <br />(ยกเว้น [[เงิน|Ag<sup>+</sup>]], [[ตะกั่ว|Pb<sup>2+</sup>]], [[ทองแดง|Cu<sup>+</sup>]] และ [[ปรอท|Hg<sub>2</sub><sup>2+</sup>]])</td><td>[[ไฮดรอกไซด์]] และ [[ออกไซด์]] <br />(ยกเว้นสารประกอบของ[[โลหะแอลคาไลน์]] [[แอมโมเนียม|สารประกอบ NH<sub>4</sub><sup>+</sup>]] <br />[[แบเรียม|Ba<sup>2+</sup>]] [[สทรอนเตียมสตรอนเชียม|Sr<sup>2+</sup>]] และ [[แคลเซียม|Ca<sup>2+</sup>]])</td></tr>
<tr><td>[[ซัลเฟต]] <br />(ยกเว้น [[เงิน|Ag<sup>+</sup>]], [[ตะกั่ว|Pb<sup>2+</sup>]], [[แบเรียม|Ba<sup>2+</sup>]], [[สทรอนเตียมสตรอนเชียม|Sr<sup>2+</sup>]] และ [[แคลเซียม|Ca<sup>2+</sup>]])</td><td>[[ซัลไฟด์]] <br />(ยกเว้นสารประกอบของ[[โลหะแอลคาไลน์]] [[โลหะแอลคาไลน์เอิร์ท]]<br /> [[แอมโมเนียม|สารประกอบ NH<sub>4</sub><sup>+</sup>]])</td></tr>
</table></div>
 
123,859

การแก้ไข