ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พ.ศ. 2325"

 
== เหตุการณ์ ==
* [[6 เมษายน]]- [[สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช]]ถูก[[สำเร็จโทษด้วยท่อนจันทน์]] และเสด็จสวรรคต สิริพระชนมายุได้ 48 พรรษา นับเวลาในการเสด็จครองราชย์ได้ 15 ปี จากนั้น[[กรุงธนบุรี]]ก็สิ้นสุดการเป็นราชธานี
* [[6 เมษายน]]- วันสถาปนา[[กรุงรัตนโกสินทร์]]ขึ้นเป็นราชธานีของ[[สยามประเทศ]]
* [[6 เมษายน]]- [[พระยาจักรี]]ทรงขึ้นครองราชย์เป็น[[รัชกาลที่ 1]] ทรงเป็น[[ปฐมกษัตริย์]]ของ[[ราชวงศ์จักรี]]