ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ด็อกเตอร์แซ็คแชมเบอร์ออร์เคสตรา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ชื่อวง "Dr. Sax" มาจากฉายาของ รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข ผู้ก่อตั้งวง ซึ่งจบปริญญาเอกสาขาการเล่นและการสอน[[แซ็กโซโฟน]] จาก[[มหาวิทยาลัยนอร์เทิร์น โคโลราโด]] [[สหรัฐอเมริกา]]
 
วงด็อกเตอร์แซ็ก เชมเบอร์ออร์เคสตร้า เป็นวงดนตรีเพื่อประกอบการเรียนการสอนดนตรีเด็กของโรงเรียนสอนดนตรีเอื้อมอารีย์ (Dr.Aum-Aree SaxMusic School of Music) และอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของโครงการวิจัยพรสวรรค์ศึกษา ของ รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข ผู้อำนวยการโครงการวิจัยพรสวรรค์ศึกษา โดยอาศัยปรัชญาและแนวความคิดใหม่ที่ว่า “ดนตรีเพื่อเด็กทุกคนและเด็กทุกคนควรมีโอกาสเรียนดนตรี” เพื่อให้ดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เมื่อเด็กได้เรียนดนตรีแล้ว ไม่จำเป็นว่าเด็กจะต้องประกอบอาชีพเป็นนักดนตรีเท่านั้น เด็กสามารถเรียนรู้เพื่อความสุขส่วนตัว เรียนรู้เพื่อความมีรสนิยม เป็นผู้มีวัฒนธรรม โดยอาศัยดนตรีเป็นสื่อ เมื่อพ่อแม่ยอมให้ลูกไปเรียนดนตรี กระทั่งดนตรี ดึงให้เด็กสนใจดนตรีมากขึ้น เด็กดึงพ่อแม่ให้มาสนใจกิจกรรม ดนตรี พ่อแม่ลูกสนใจดนตรี ทุกคนในครอบครัวสนใจเรื่อง เดียวกัน ทุกคนสนใจซึ่งกันและกัน ทุกคนก็จะมีความสุข
 
การรวมวง เป็นกิจกรรมดนตรีอย่างหนึ่งที่ทำให้เด็กได้ "เรียนดนตรีโดยการเล่น" และมีกิจกรรมที่กระตุ้นให้เด็กได้ฝึกซ้อมและมีแรงบันดาลใจที่จะเล่นดนตรีให้ดีที่สุดเต็มความสามารถ ดังนั้น วงด็อกเตอร์ แซค เชมเบอร์ ออร์เคสตร้า จึงได้เกิดการรวมตัวเป็นวงเมื่อประมาณปลายปี พ.ศ. 2540 เด็กๆ มาฝึกซ้อมกันทุกวันอาทิตย์เวลา 18.00 – 20.00 น.
ผู้ใช้นิรนาม