ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอวานรนิวาส"

* '''องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาคำทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคอนสวรรค์ทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือคำ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกุดเรือคำทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงใต้''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองแวงใต้ทั้งตำบล
 
ผู้ใช้นิรนาม