ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{อ้างอิง}}
{{ข้อมูลมหาวิทยาลัย
| ชื่อ = มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
| ภาพ = [[ไฟล์:ตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.gif|120px]]
| ชื่ออังกฤษ = Rajamangala University of Technology Phanakhon
| ย่อ = มทร. พ.พ.
| คำขวัญ =
| ก่อตั้ง =
| เว็บไซต์ = [http://www.bus.rmutp.ac.th/ www.bus.rmutp.ac.th]
}}
'''มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร''' เป็นวิทยาเขตในสังกัดของ[[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร]] ต่อมาได้มีการแบ่งส่วนราชการใหม่ จึงได้กำหนดให้วิทยาเขตพาณิชยการพระนคร มีฐานะเป็นคณะบริหารธุรกิจ
 
== ประวัติ ==
เดิมคือ วิทยาลัยพาณิชยการพระนคร ต่อมาได้ยุบรวมเข้ากับวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ [[30 มกราคม]] [[พ.ศ. 2519]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2519/A/038/3.PDF ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้รวมสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษาเข้ากับวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา]ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 93 ตอน 38ก พิเศษ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2519</ref> ได้รับการยกฐานะเป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในเวลาต่อมา
{{โครง-ส่วน}}
 
== คณะที่เปิดสอน ==
อดีตเคยเป็นวังที่ประทับของ กรมหลวงชุมพรฯ เหตุที่ให้ชื่อเรือนหลังนี้ว่า “เรือนหมอพร” เพราะทางวิทยาเขตฯ เคยใช้เรือนหลังนี้เป็นเรือน
พยาบาลมาก่อน ส่วนชื่อ “หมอพร” เป็นพระนาม กรมหลวงชุมพรฯ ในบทบาทที่เป็นหมอรักษาคนไข้
 
{{== อ้างอิง}} ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==