ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เขตมิสซังจันทบุรี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| อาสนวิหาร = [[อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล|พระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล]]
| อัครมุขนายก = [[สิริพงศ์ จรัสศรี]]
| ก่อตั้ง = 1118 พฤษภาคมตุลาคม ค.ศ. 1944<ref>[http://www.chandiocese.org/main/history.htm ประวัติสังฆมณฑล]</ref>
| จำนวนบาทหลวง = 84<ref>[http://www.chandiocese.org/main/priest-2011.pdf เว็บไซต์พระสงฆ์สังฆมณฑล]</ref>
| เว็บไซต์ = [http://www.chandiocese.org/ chandiocese.org]
}}
3,309

การแก้ไข